top of page

Libertalia: Bootle & Veszprem Labs

 

Libertalia är ett internationellt samskaperi under ledning av Alexis Johnson och Isabel Lagos. Ramen för arbetet är Collective Moves. Projektet involverar lindansare, dansare, clowner, musiker och luftakrobater, och projektet har turnerat i Europa under 2021-2023 och på varje plats involverat lokala artister och volontärer. Processen har varit intensiv 2020-2021, under covidomständigheter, med regelbundna Zoombaserade devisingträffar, en träff i Göteborg augusti 2020 och en repetitionsperiod med avslutande scenshow i Bootle, England, i samarbete med communityorganisationen Safe Regeneration i juni/juli 2021. I maj 2023 deltog jag i den avslutande sessiononen i kulturhuvudstaden Veszprem, där deltagare från alla tidigare lab sammanstrålade och skapade en scenshow fö vuxna och barn under en vecka. Just nu pågår planering för framtiden, och det skall bli spännande att se hur utfört arbete förvaltas och utvecklas framåt. 

Libertaliav Loggor.png
Libertalia.png

Bootle lab 2021

Libertalia Veszprem grupp.png

Veszprem lab 2023

bottom of page