J

o

e

L

H

e

i

R

å

S

Joel Heirås, utövare av rörelsebaserad scenkonst i det fria kulturlivet, i Göteborg och internationellt